Bob Swart (aka Dr.Bob)
AppCenter - Inprise Application Center

Woensdag 28 oktober 1999 werd bij Inprise in Amstelveen Application Center (ook wel AppCenter) aan de pers gepresenteerd. Zoals zoveel (middleware) leveranciers heeft Inprise sinds kort een applicatieserver op de markt gebracht. AppCenter vormt de beheercomponent van de Inprise Application Server.
De drie uur durende presentatie werd gegeven door Geoff Bullen, senior architect van AppCenter. In het eerste deel van de presentatie werd application management afgezet tegen system management en network management. AppCenter werd vervolgens gepositioneerd als oplossing voor distributed application management. Het tweede deel van de presentatie ging over de specifieke problemen die bestaan bij het beheren van gedistribueerde applicaties en (uiteraard) hoe deze met AppCenter aangepakt kunnen worden.
Bij het beheer van gedistribueerde applicaties schieten traditionele system management tools tekort. System management tools monitoren een applicatie op procesnivo en houden geen rekening met de afhankelijkheden tussen componenten van de applicatie. Met deze aanpak ontstaan al snel problemen omdat met bijvoorbeeld CORBA en DCOM objecten in-process kunnen worden gestart.
Om een applicatie in beheer te nemen met AppCenter moeten de componenten van de applicatie en de samenhang daartussen in AppCenter worden gemodelleerd. Via AppCenter is het dan mogelijk om:

De Inprise Application Server zal op termijn Enterprise Java Beans (EJB), CORBA en (D)COM servercomponenten ondersteunen. AppCenter zal dus componenten van elk van deze architecturen moeten kunnen beheren. Beheer van componenten op objectnivo wordt gerealiseerd met behulp van drivers die specifiek zijn voor het gebruikte middlewareprodukt. Er zijn momenteel drivers beschikbaar voor Visibroker en Entera. Ondersteuning voor Enterprise JavaBeans volgt dit jaar (1999). Applicatieonderdelen waarvoor geen driver beschikbaar is worden beheerd op procesnivo. AppCenter biedt de mogelijkheid om zelf eenvoudige drivers toe te voegen via een "generic driver".
Inprise AppCenter is verkrijgbaar als onderdeel van de Inprise Application Server en ondersteunt momenteel IBM AIX, Sun Solaris, HP-UX, and Windows NT. De AppCenter Viewer is volledig in Java geschreven en wordt naar verluid ook met succes op andere platforms gedraaid.


This webpage © 1999-2006 by webmaster drs. Robert E. Swart (aka - www.drbob42.com). All Rights Reserved.