Bob Swart (aka Dr.Bob)
Interview with Jason Vokes at CttM 2002

Tegelijk met mijn Active Server Objects in Delphi sessie heeft Jason Vokes van Borland EMEA (Europe, Middle-East, Africa) een belangrijke sessie gedaan over The Future of Delphi and Kylix: "Attendees of this session will learn more of the Borland strategy for providing the RAD development tools that will be needed by developers to face new challenges on both the Windows/.NET and Linux platforms."
Na afloop sprak ik met Jason Vokes en mocht ik een kort interview met hem houden, waarvan hier het verslag. Meer nieuws zal te lezen zijn in de Delphi OplossingsCourant die voor het eind van deze maand verschijnt.

Crossplatform
In het interview met Jason Vokes lag de nadruk op crossplatform RAD tools (dus Delphi, C++Builder en Kylix - JBuilder werd buiten beschouwing gelaten). Linux, Windows en .NET werden in één adem genoemd. Belangrijk hierbij is de source code: die zou zo min mogelijk aangepast moeten worden, zodat je bijna met single source op alle platforms kunt werken (ook al kan dat een aantal IFDEFs betekenen).
De huidige stand van zaken betreft met name de ondersteuning voor WebServices: vanuit Delphi 6, Kylix 2 en C++Builder 6 zijn op dit moment WebServices te maken die te gebruiken zijn in een .NET omgeving, en andersom (we kunnen in C# WebServices bouwen die vanuit Delphi te gebruiken zijn). Maar dat is niet genoeg natuurlijk, we willen meer!

Kylix 3 - Summer 2002
Onder het kopje "Kylix 3" en "Zomer 2002" werd me duidelijk gemaakt dat Borland nog steeds serieus met Kylix aan de weg timmert. De volgende versie zal zelfs zowel Delphi als C++Builder voor Linux in één doos bevatten (dus eindelijk de groei naar elkaar toe). Of dit ook iets kan betekenen voor Delphi en C++Builder voor Windows (of later .NET) werd ontwekend beantwoord - de tijd zal het leren. Jason liet vervolgens de Kylix 3 IDE zien, en bouwde een C++ WebService onder Linux. Mijn indruk is dat Kylix 3 - met C++ ondersteuning - door de Linux wereld waarschijnlijk goed ontvangen zal worden, zeker als er ook weer een Open Edition van verschijnt.

.NET en J2EE
Alvorens zich helemaal op .NET te richten, liet Jason een slide zien waarop de wereld van .NET en die van J2EE (Java 2 Enterprise Edition) met elkaar verbonden waren door middel van WebServices (voor JBuilder heeft Borland inmiddels de WebServices Kit for Java uitgebracht). Borland maakt het mogelijk om beide frameworks (.NET en J2EE) te laten samenwerken. Voorlopig alleen nog via WebServices, maar er zal meer komen.

Evolve to .NET
Tijdens de keynote van Ron Tolido (die trouwens wel heel erg tekeer ging tegen Java, en waarschijnlijk "vergeten" was dat in 1999 het TAS-AT team de tweede prijs in de RAD Race won met JBuilder en JDeveloper), gaf deze aan dat er in Visual Studio .NET flink wat veranderingen zijn aangebracht. Met name het Framework is flink gewijzigd (het zou "zielig" zijn om te kiezen voor de C++ of VB gebruikers), om niet te zeggen helemaal nieuw. Dat betekent een behoorlijke investering, in kennis en code (migratie?) voor wie met Visual Studio .NET aan de slag wil.
De bedoeling van Borland's .NET oplossing is om een migratie naar .NET mogelijk te maken, die meer een evolutie is. Net als bij Delphi en Kylix, moet het straks mogelijk zijn om met een minimum aan veranderingen de code klaar te maken voor .NET (althans, dat is de bedoeling). Het doel is uiteindelijk om .NET managed code te genereren. De source code die gebruikt wordt, noemde Jason CLX - en dat deed een belletje rinkelen.

CLX
CLX staat voor Component Library for X-platform, en werd al eerder gebruikt voor crossplatform ontwikkelingen van Delphi en Kylix (en C++Builder overigens). CLX bestaat uit vier delen: BaseCLX (de system units en low-level zaken), VisualCLX (de visuele componenten, DataCLX (de data access componenten, met o.a. dbExpress als belangrijk onderdeel) en NetCLX (de internet componenten). Bij implementatie van CLX voor Kylix is VisualCLX gebouwd bovenop de Qt library, omdat daar zowel een Linux als een Windows variant van bestond. Dit wil echter helemaal niet zeggen dat VisualCLX voor .NET ook van Qt gebruik gaat maken. Integendeel: CLX voor .NET (om die term maar even te gebruiken) zal gewoon bovenop .NET en het .NET Framework gebouwd zijn. Echter, de componenten die CLX beschikbaar stelt aan de Delphi ontwikkelaar zullen de "bekende" componenten zijn die we al jaren gebruiken: bijvoorbeeld TEdit en geen TextBox.

DCCIL
Om een-en-ander te demonstreren liet Jason vervolgens de Delphi for .NET command-line compiler zien, genaamd DCCIL. Deze kan van .pas bestanden .dcuil bestanden maken (dus steeds overal de "il" extra achter). Er was ook een demo project genaamd ConvertIt.dpr, waarvan Jason de source code liet zien. Opvallend was de uses clause, waar namespaces werden gebruikt (zoals de Borland.Strings unit). Verder zag het er redelijk standaard Delphi uit, met uitzondering van een routine ReadState die de definitie van het Form zelf bevat - in Pascal syntax. Er was inderdaad geen .DFM (of .XFM) bestand te zien. Het is nog te vroeg om te zeggen of dit zo blijft, of alleen maar een noodzaak was om de command-line compiler te laten werken. Na compilatie kregen we in ieder geval een ConvertIt.exe (een .NET managed toepassing van amper 7 KB) die een .NET Windows Forms liet zien waarmee we temperaturen konden converteren.

Voorbehoud
Jason maakte me duidelijk dat de demo van de command-line compiler dezelfde demo was die ze in de USA bij TechEd hadden gedaan. En toen hij een "dir" deed, zag ik ook dat de datum van de command-line compiler op 9 april 2002 stond (dat is al even geleden). In de tussentijd zijn ze natuurlijk niet stil blijven staan bij het RAD R&D Team bij Borland, dus ik verwacht volgende week - tijdens BorCon 2002 - veel meer nieuws te kunnen zien en horen. Wellicht is de helft of meer van dit verhaal dan al weer achterhaald of op z'n minst verouderd. de nieuwe Delphi OplossingsCourant (verschijnt eind mei 2002) zal een uitgebreid verslag bevatten van de BorCon 2002!

Als laatste quote verliet Jason Vokes me met de mededeling dat "the .NET compiler will be productised and made available in the second half of this year."

Tja, en nu maar wachten op de dingen die komen gaan...

Meer Informatie
Mocht iemand nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan hoor ik die het liefst via . Voor meer informatie verwijs ik daarnaast graag nog naar mijn Delphi Clinic over Delphi en .NET.


This webpage © 2002-2006 by webmaster drs. Robert E. Swart (aka - www.drbob42.com). All Rights Reserved.